Διοικούσα Επιτροπή του Σχολείου μας

  • Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Β’ (Πρόεδρος)
  • Πρωτοπρ. Φλαβιανός Αλμπέσκου (Γραμματέας, Ταμίας)
  • Οσιολ. Θεονύμφη Βοσκουδάκη (Μέλος)
  • Φετουρή Αλεξάνδρα (Μέλος)
  • Δεσύπρης Νικόλαος (Μέλος)