Δίδακτρα

Παιδικός Σταθμός

Εγγραφή

 € 100.00

(Καταβάλλονται τον πρώτο μήνα φοίτησης)

 • Έξοδα για χαρτικά
 • Δώρο για την Χριστουγεννιάτικη εορτή
 • Δώρο για την εορτή λήξης

Δίδακτρα

€ 200.00 /μήνα *

(Καταβάλλονται την 1η με 7 κάθε μήνα **)

 • Δίδακτρα
 • Σίτιση
 • Δραστηριότητες (Γυμναστική, χορός, θεατρικό παιχνίδι ή ξένη γλώσσα)

Λεωφορείο

€ 30.00 /μήνα

(Καταβάλλονται την 1η με 7 κάθε μήνα **)

 • Μεταφορές με το λεωφορείο

∗ για τους δικαιούχους του προγράμματος ΕΣΠΑ, το ποσό καταβολής μηνιαίως, εφόσον υπάρχει, ορίζεται από το ΕΣΠΑ.

∗∗ Τα δίδακτρα καταβάλλονται από την 1η έως και την 7η κάθε μήνα. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία καταβολής κατά την προαναφερόμενη περίοδο, αλλά σας διευκολύνει κάποια άλλη περίοδος, παρακαλούμε να το αναγράψετε στην Αιτηση Εγγραφής.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

 • αν υπάρχει δεύτερο αδελφάκι ταυτόχρονα, έκπτωση στον δεύτερο

20%

 • αν εξοφληθεί από την αρχή της εγγραφής όλο το ποσό για 10 μήνες

10%

Νηπιαγωγείο

Εγγραφή

 € 100.00

(Καταβάλλονται τον πρώτο μήνα φοίτησης)

 • Έξοδα για χαρτικά
 • Δώρο για την Χριστουγεννιάτικη εορτή
 • Δώρο για την εορτή λήξης

Δίδακτρα

€ 190.00 /μήνα *

(Καταβάλλονται την 1η με 7 κάθε μήνα **)

 • Δίδακτρα
 • Σίτιση
 • Δραστηριότητες (Γυμναστική, χορός, θεατρικό παιχνίδι ή ξένη γλώσσα)

Λεωφορείο

€ 30.00 /μήνα

(Καταβάλλονται την 1η με 7 κάθε μήνα **)

 • Μεταφορές με το λεωφορείο

∗ για τους δικαιούχους του προγράμματος ΕΣΠΑ, το ποσό καταβολής μηνιαίως, εφόσον υπάρχει, ορίζεται από το ΕΣΠΑ.

∗∗ Τα δίδακτρα καταβάλλονται από την 1η έως και την 7η κάθε μήνα. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία καταβολής κατά την προαναφερόμενη περίοδο, αλλά σας διευκολύνει κάποια άλλη περίοδος, παρακαλούμε να το αναγράψετε στην Αιτηση Εγγραφής.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

 • αν υπάρχει δεύτερο αδελφάκι ταυτόχρονα, έκπτωση στον δεύτερο

20%

 • αν εξοφληθεί από την αρχή της εγγραφής όλο το ποσό για 10 μήνες

10%