Εγγραφές

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις αιτήσεις εγγραφής των παιδιών στο σχολείο μας. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχών απορίες.

registration

Στο σταθμό μας μπορούν να εγγραφούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Δικαιολογητικά Εγγραφών

Για την εγγραφή των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά (μπορείτε παρακάτω να κατεβάσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να μας την καταθέσετε αφού τη συμπληρώσετε και υπογράψετε):

Δικαιολογητικά εγγραφής παιδιών στον Παιδικό Σταθμό
 • Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα του παιδιού (μπορείτε να την κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ. Κατεβάζοντας τη φόρμα τοπικά στον Υπολογιστή σας μπορείτε να την εκτυπώσετε και αφού τη συμπληρώσετε και υπογράψετε να μας την προσκομίσετε ή μπορείτε να την κατεβάσετε τοπικά στον υπολογιστή σας και αφού τη συμπληρώσετε ηλεκτρονικά με τη χρήση του Adobe Reader να την εκτυπώσετε και να μας την καταθέσετε ενυπόγραφη).
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως  ή πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού.
 • Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του, με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 • Πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρείται απαραίτητο.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Δικαιολογητικά εγγραφής παιδιών στο Νηπιαγωγείο

 • Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού (μπορείτε να την κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ. Κατεβάζοντας τη φόρμα τοπικά στον Υπολογιστή σας μπορείτε να την εκτυπώσετε και αφού τη συμπληρώσετε και υπογράψετε να μας την προσκομίσετε ή μπορείτε να την κατεβάσετε τοπικά στον υπολογιστή σας και αφού τη συμπληρώσετε ηλεκτρονικά με τη χρήση του Adobe Reader να την εκτυπώσετε και να μας την καταθέσετε ενυπόγραφη).
 • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
 • Ατομικό δελτίο υγείας (χορηγείται από το σχολείο και το συμπληρώνει η παιδίατρος)
 • Φωτοτυπία τα εμβόλια από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.