Παροχές σχολείου

 

Μεταφορά παιδιών

Τα φιλοξενούμενα παιδιά μεταφέρονται από και προς τις οικίες τους με ιδιόκτητο λεωφορείο του Παιδικού Σταθμού, συνοδευόμενα πάντοτε από μέλος του παιδαγωγικού προσωπικού.

Ο οδηγός επιλαμβάνεται της ασφαλούς μεταφοράς των φιλοξενούμενων παιδιών προς και από το Σταθμό τηρώντας  σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους όρους ασφαλούς μεταφοράς παιδιών (ζώνες ασφαλείας, συγκεκριμένος αριθμός παιδιών που να μην υπερβαίνει την καθορισμένη χωρητικότητα του λεωφορείου κ.λ.π.). Το σχολικό λεωφορείο περνά όλους τους ελέγχους που προβλέπει ο νόμος (ΚΤΕΟ, τακτικούς μηχανικούς ελέγχους, έλεγχος τακογράφου κ.λπ.) προκειμένου να είναι ασφαλής η μεταφορά των παιδιων.

Ο σχεδιασμός του δρομολογίου γίνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και διαμορφώνεται με βάση τις επιθυμίες των γονέων.

Ημερήσια απασχόληση παιδιών

Στον παιδικό σταθμό εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με μέσο τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη. Βάση του ημερήσιου προγράμματος είναι η Χριστιανική διαπαιδαγώγηση, η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.

Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού, όπως η προσέλευση, η αναχώρηση των παιδιών, οι ώρες φαγητού, διαλείμματος.

7:30 π.μ. - 10:30 π.μ. — Υποδοχή των παιδιών, Πρωινό
Η παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ομάδες παιχνιδιού ή να απασχοληθούν με κάποιο παιδαγωγικό υλικό. Προετοιμασία των παιδιών για το πρωινό – καθαριότητα.

9:30 π.μ. - 10:30 π.μ. — Συζήτηση
Η παιδαγωγός προγραμματίζει και συζητά με τα παιδιά τις δραστηριότητες  της ημέρας (πχ. μουσικοκινητικές – ρυθμικές δραστηριότητες).

10:30 π.μ. - 11:15 π.μ. — Ομαδικές Δραστηριότητες
Εργαστήρια ζωγραφικής, κολλητικής, χειροτεχνίας, κουκλοθεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού, πηλού, κηπουρικής, μουσικοκινητική αγωγή, χορός κ.λ.π. ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα.

11:15 π.μ. - 11:45 π.μ. — Διάλειμμα
Διάλειμμα παιδιών, ελεύθερο παιχνίδι (όταν ο καιρός είναι κατάλληλος τα παιδιά βγαίνουν στην παιδική χαρά).

11:45 π.μ. - 13:15 μ.μ. — Μεσημεριανό γεύμα
Τα παιδιά παίρνουν το μεσημεριανό τους γεύμα – καθαριότητα.

13:15 μ.μ. - 16:00 μ.μ. — Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών
Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν. Ήσυχες δραστηριότητες (άκουσμα μουσικής, αφήγηση παραμυθιού, μυθοπλασία, τραγούδι, διάβασμα βιβλίου κ.λ.π.).

Το παραπάνω πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε επιμέρους ηλικίας, κατά την κρίση των παιδαγωγών.

Διατροφή των παιδιών

Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών. Ως βάση για το ποσοστολόγιο τροφίμων και διαιτολογίου λαμβάνεται το κατ’ αρχήν διαλαμβανόμενο στην υπ’αριθμ. Γ2α/οικ. 4108/1988 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 546 τ.Β~).

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων κ.λ.π. σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες, όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που εμπεριέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητές γλυκαντικές ουσίες κ.λπ.

Το πρόγραμμα διατροφής αναρτάται στην ιστοσελίδα του παιδικού σταθμού, ώστε να ενημερώνονται οι γονείς. Μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.